The One

The one

Director: LU Zhengyu

Script Writer: LU Zhengyu / ZHAO Yingjun / LENG Xuyang / GUO Xiaodan

Main Cast: LU Zhengyu / Amber Kuo / FAN Wei / CAI Guoqing

Story: Funny scramble of an esoteric book of cooking between a guy without feeling, a tough girl, a master out of date, a dark-minded rich man, a emotion-manipulating woman and a OCD-suffering samurai.